badge beaver
badge wellefcher
badge scouts
badge explorer
badge rover

News

Wantercamp fir d’Scouten

2.-5. Januar 2024 Mellt iech bis den 5. November 23 un an déms der en éischten Acompte vun 25 € bezuelt. Leider get de Wantercamp annuléiert. Et hun sech net genug Memberen ugemellt.

More News

Trouvez nous

Notre home

11, Rue du Tilleul

L-8158 Bridel

Par téléphone

Ketty Maus
+352 000 000000
Lundi-Vendredi, 12:00-16:00

Contactez nous