Wantercamp an Wanterhike am Januar 23

Published by Joelle Stein on

Geschwënn gin d’Wëllef, d’Scouten an d’Explorer ob de Wantercamp. Mierkt iech den Datum: 2.-4. Januar 23. D’Umeldungen lafen bis den 30. Dezember 22.